Pracownia psychologiczna

Badania
psychologiczne

Wykonujemy badania psychologiczne kierowców w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami.

Kontakt

Badania psychotechniczne dla:

 • kierowców zawodowych wykonujących transport drogowy,
 • kandydatów na kierowców wszystkich kategorii:
 • kierowców pojazdów uprzywilejowanych,
 • instruktorów nauki jazdy i egzaminatorów oraz kandydatów na instruktorów i egzaminatorów,
 • operatorów maszyn budowlanych,
 • osób wykonujących pracę wymagającą szczególnej sprawności psychofizycznej,
 • osób kierujących pojazdami służbowymi,
 • kierowców ze skierowaniem w związku z:
  • przekroczeniem limitu punktów karnych,
  • kierowaniem pojazdem w stanie nietrzeźwości lub po spożyciu innego środka działającego podobnie jak alkohol,
  • spowodowaniem wypadku drogowego,
 • badanie w ciemni
Badania psychotechniczne - Kalisz